Aug 30, 2020 @ 19:04

The only exception: Maria Sol Taule reminds netizens some life and love lessons

Abogado Maria Sol Taule reminded the public to make three exceptions in life and in love.

“Guys, tandaan,” she posted on her Twitter account.


“1. Magtataho lang dapat ang hinahabol
2. Sukli lang ang dapat binabalikan.
3. Kalayaan at karapatan lang ang pinaglalaban ng patayan.
Good morning! 😘”

The tweet has gained over 900 retweets and over 4,000 likes.

Daming nakarelate?

Copyright © 2020 Abogado - Latest News in the Philippines