Ateneo Law Student Council calls against Anti Terror Bill

The Ateneo Law Student Council has been vocal of its disagreement of the passing of the Anti Terror Bill and called against its implementation.

The organization posted on their Facebook account, “Bilang kinatawan ng mga mag-aaral sa Ateneo Law School, kami ay mahigpit na tumututol sa pagpapasabatas ng Anti-terrorism Bill.”

The page also teased their following of additional materials and readings on why they stand against it.

“Sa susunod na mga araw, kami ay maglalabas ng sulat upang ipagpatuloy ang adbokasiyang laban sa pagsasabatas ng Anti-terrorism Bill. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pagpapakalat ng impormasyong ito upang tayo ay makalikom ng suporta mula sa publiko. Bilang mga mag-aaral ng batas, mayroon tayong tungkuling bantayan ang ating mga karapatan lalo na kung ito ay niyuyurakan na ng ating sariling gobyerno.”

The student government stood by their principle and encouraged others to speak up. “Hindi ito panahon ng pananahamik. Ngayon ay panahon upang punahin ang mga hakbangin ng gobyerno na maaring lumabag sa ating mga karapatan. Patuloy tayong maging mapagmatyag upang ating mapangalagaan di lamang ang ating mga karapatan, kundi pati na rin ang ating demokrasya.”

Copyright © 2020 Abogado - Latest News in the Philippines